Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2022.1058

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 sierpnia 2022 r.
o nadaniu orderu

nr rej. 356/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego, za kształtowanie zasad kultury prawnej odznaczony zostaje:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Rafał Wojciech Kasprzyk.