Nadanie orderu. - M.P.2021.1012 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2021.1012

Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
o nadaniu orderu

Rej. 323/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i w popularyzowaniu muzyki poważnej odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Kazimierz Wiesław Kowalski.