Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2021.457

Akt indywidualny
Wersja od: 17 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 marca 2021 r.
o nadaniu orderu

Rej. 89/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi dla niepodległości Polski i przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w działalności samorządowej, związkowej i społecznej, za upowszechnianie i dokumentowanie wiedzy o najnowszej historii Polski odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Zbigniew Ferczyk.