Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2020.703

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 193/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Wojciech Frodyma.