Nadanie orderu. - M.P.2020.458 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2020.458

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 marca 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 91/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Tomasz Szostek.