Monitor Polski

M.P.2020.446

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 57/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i społecznej oraz na rzecz upamiętniania męczeństwa Polaków, ofiar zbrodni systemów totalitarnych, odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Krzysztof Edward Jackowski.