Nadanie orderu. - M.P.2020.435 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2020.435

Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 43/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości odznaczona zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Teresa Kamilla Thiel-Ornass.