Monitor Polski

M.P.2019.992

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o nadaniu orderu

Rej. 402/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za działalność społeczną odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Romuald Adam Lazarowicz.