Monitor Polski

M.P.2019.943

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2019 r.
o nadaniu orderu

Rej. 376/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Ryszard Białous.