Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2019.823

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2019 r.
o nadaniu orderu

Rej. 282/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych zasług dla umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego i pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność państwową i publiczną odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Zbigniew Włodzimierz Nowek.