Monitor Polski

M.P.2019.664

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2019 r.
o nadaniu orderu

Rej. 237/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730) za wybitne zasługi w działalności związkowej i społecznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Jan Edmund Guz.