Monitor Polski

M.P.2018.1142

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 409/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej odznaczona zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Joanna Maria Wnuk-Nazar.