Nadanie orderu. - M.P.2018.1070 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2018.1070

Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 365/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) za wybitne zasługi na rzecz upamiętniania historii miasta i ludności Gdańska odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Brunon Albrecht Zwarra.