Monitor Polski

M.P.2018.1036

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 344/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i wiedzy historycznej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz za działalność publiczną odznaczona zostaje

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

pośmiertnie

Maria Celina Dzielska.