Monitor Polski

M.P.2018.903

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 314/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski odznaczona zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jadwiga Zofia Chruściel.