Monitor Polski

M.P.2018.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 155/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w integrowaniu środowisk polonijnych na świecie, za promowanie polskiej kultury i historii, za działalność na rzecz dobrego imienia Polski odznaczony zostaje obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jan Cytowski.