Monitor Polski

M.P.2018.599

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 137/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-malgaskiej współpracy w działalności charytatywnej i społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ks. Marian Jan Sajdak.