Monitor Polski

M.P.2018.363

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 26/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy wojskowej, za umacnianie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działań NATO odznaczony zostaje obywatel Republiki Włoskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

gen. Salvatore Farina.