Monitor Polski

M.P.2018.175

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderu

Rej. 603/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i działalności publicznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Henryk Cioch.