Monitor Polski

M.P.2018.82

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2017 r.
o nadaniu orderu

Rej. 560/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) w uznaniu znamienitych zasług w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy i przyjaznych stosunków odznaczony zostaje obywatel Republiki Greckiej

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Prokopios Pavlopoulos.