Monitor Polski

M.P.2017.752

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2017 r.
o nadaniu orderu

Rej. 255/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej, odznaczona zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Małgorzata Maria Mańka-Szulik.