Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2017.486

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 marca 2017 r.
o nadaniu orderu

Rej. 89/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy wojskowej w ramach Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy odznaczony zostaje obywatel Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

gen. Werner Freers.