Monitor Polski

M.P.2017.337

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 42/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej myśli naukowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie matematyki, fizyki, filozofii i teologii oraz za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej odznaczony zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Krzysztof Maurin.