Nadanie orderu. - M.P.2017.326 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2017.326

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 31/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Kapituły Orderu Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii odznaczony zostaje
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

ks. kardynał Marian Franciszek Jaworski.