Nadanie orderu. - M.P.2017.304 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2017.304

Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderu

Rej. 16/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej i wychowawczej, za niesienie pomocy dzieciom osieroconym i wymagającym opieki odznaczona zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Elżbieta Alina Hrehorowicz, s. Szczepana.