Monitor Polski

M.P.2017.107

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 529/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony zostaje
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

ks. Franciszek Łuszczki.