Monitor Polski

M.P.2016.1070

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 464/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za krzewienie polskości oraz propagowanie idei niepodległości i suwerenności państwa polskiego odznaczony zostaje obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki
KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Władysław Zachariasiewicz.