Nadanie orderu. - M.P.2016.1063 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2016.1063

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 444/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-portugalskiej współpracy odznaczona zostaje obywatelka Republiki Portugalskiej
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Maria Amélia Maio de Paiva.