Nadanie orderu. - M.P.2016.1057 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2016.1057

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 436/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu odznaczony zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Stanisław Mieczysław Gebhardt.