Monitor Polski

M.P.2016.1039

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 408/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jeleniewicz Ryszard,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz edukacji przyrodniczej oraz ochrony środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Łucki Kazimierz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Starczewski Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Laska Czesław, 5. Najdowska Hanna Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Wardzyński Edmund,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Lewicki Andrzej Feliks, 8. Popławska Bożena Katarzyna, 9. Siuda Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bakalarczyk Jacek, 11. Jabłoński Roman, 12. Jasiński Marian Józef, 13. Kotarski Marek, 14. Ładziak Kamil Jerzy, 15. Mastalerz Andrzej Władysław, 16. Wąsik Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kołodziejczyk Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bresz Jerzy, 19. Florczak Edward, 20. Malinowski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Wnuk Renata Emilia,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Dobrowolska Halina Bożena.