Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2016.866

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2016 r.
o nadaniu orderu

Rej. 303/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Australii odznaczony zostaje obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Związku Australijskim

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zdzisław Bernard Skarbek.