Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2016.865

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 302/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lipca 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) w uznaniu znamienitych zasług w rozwijaniu polsko-rumuńskiej współpracy odznaczony zostaje obywatel Rumunii
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Klaus Werner Iohannis.