Monitor Polski

M.P.2016.862

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 299/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu międzynarodowej współpracy, za zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego odznaczony zostaje obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki
KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Alexander Russell Vershbow.