Monitor Polski

M.P.2016.612

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 221/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 maja 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi we wspieraniu edukacji młodzieży i rozwoju placówek oświatowych w Polsce, za działalność społeczną, odznaczona zostaje obywatelka Konfederacji Szwajcarskiej
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Josephine Gebert.