Monitor Polski

M.P.2016.570

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 173/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju pięściarstwa, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej odznaczony zostaje
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Henryk Antoni Średnicki.