Monitor Polski

M.P.2016.560

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 165/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, odznaczona zostaje
KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Zyta Janina Gilowska.