Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2016.299

Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 stycznia 2016 r.
o nadaniu orderu

Rej. 5/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Jerzy Władysław Kwapiński.