Monitor Polski

M.P.2016.26

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 528/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne zasługi w kultywowaniu muzycznego dziedzictwa Polski, odznaczona zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Elżbieta Cecylia Widłak.