Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2015.439

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 77/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i społecznej odznaczona zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Grażyna Maria Čupaila-Tomaszewska.