Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2010.52.706

Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
o nadaniu orderu

Rej. 160/2010

Na podstawie art. 138 w związku z art. 131 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-pakistańskiej współpracy odznaczona zostaje obywatelka Islamskiej Republiki Pakistanu

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Seema Ilahi Baloch.