Monitor Polski

M.P.2009.33.482

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2009 r.
o nadaniu orderu

Rej. 62/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej odznaczona zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Edyta Urszula Geppert-Loretz.