Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2008.84.746

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
o nadaniu orderu

Rej. 66/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski, za pracę duszpasterską odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

ks. Stefan Girstun.