Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2006.64.665

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2006 r.
o nadaniu orderu

Rej. 70/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii Polski, odznaczony zostaje obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bogdan Horoszowski.