Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2006.30.326

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 kwietnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2006 r.
o nadaniu orderu

Rej. 20/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Zdzisław Henryk Szpakowski.