Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2006.2.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 listopada 2005 r.
o nadaniu orderu

Rej. 302/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Kapituły Orderu Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej, odznaczony zostaje

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Krzysztof Eugeniusz Penderecki.