Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2006.1.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2005 r.
o nadaniu orderu

Rej. 293/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za zasługi dla rozwoju sportu, za działalność w ruchu Olimpiad Specjalnych odznaczona zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Józefa Maria Karkoszka-Warchał.