Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2005.27.380

Akt indywidualny
Wersja od: 11 maja 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lutego 2005 r.
o nadaniu orderu

Rej. 30/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słowackiej współpracy, odznaczona zostaje obywatelka Republiki Słowackiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Magdaléna Vášáryová.