Nadanie orderu. - M.P.2004.56.946 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2004.56.946

Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 2004 r.
o nadaniu orderu

Rej. 198/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczony zostaje

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bogusław Franciszek Morski.