Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2004.11.175

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 2003 r.
o nadaniu orderu

Rej. 250/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego hotelarstwa, za osiągnięcia w działalności gospodarczej i organizacyjnej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maciej Olaf Grelowski.