Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2002.30.474

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 80/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), w uznaniu znamienitych zasług w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką odznaczony zostaje

ORDEREM

ORŁA BIAŁEGO

Rudolf Schuster.